Navigaziun

Logo da la Confederaziun svizra

Links da siglida

ausgew�hlt

Cuntegn

Recumandaziuns da cumportament suenter in'aua gronda

Suenter in'aua gronda pon ils donns resultads vegnir minimads ed ulteriurs donns vegnir impedids grazia ad in cumportament adattà. Ils suandants puncts duain vegnir resguardads:

  • metter en funcziun il cirquit electric e l'indriz da gas pir, suenter ch'ina spezialista u in spezialist ha controllà las installaziuns ed ils apparats.
  • derschentar bain ils conducts d'aua da baiver, far buglir l'aua en cas da dubi.
  • cumenzar uschè svelt sco pussaivel cun las lavurs da rumida, da nettegiament e da sientar.
  • pumpar ora il tschaler pir, cur ch'il nivel da l'aua sutterrana è pli bass ch'il palantschieu dal tschaler.
  • annunziar il donn a l'assicuranza d'edifizis. Dismetter las parts da l'edifizi, ils indrizs ed ils objects donnegiads pir suenter che  l'experta u l'expert d'assicuranzas ha fatg l'inspecziun.
  • evaluar las atgnas experientschas fatgas a chaschun da las ultimas auas grondas e sche necessari prender atgnas mesiras (vesair "Recumandaziuns da cumportament avant in'aua gronda").
  • discutar cun persunas spezialisadas mesiras per evitar donns futurs.

Colonna da context