Inhaltsbereich

Terratrembels actuals

Actualisà ils: 23-04-2024, 15:38
Preschentaziun grafica cumplex dals privels da la natira actuals en Svizra. Infurmaziun identic en scrit plinengiu.

Terratrembels actuals en Svizra

  (2 annunzias) mussar
  • Terratrembels: privel moderà, nivel 2

    22.04.2024, 03:35 Terratrembel da la fermezza 3.7 a Concise VD. Vegn sentì en questa regiun d'avertiment. Betg da far quint cun donns.
    0:Earthquake:2:MCH:205,207,210,211,212,214,217,218,219,226:134,230
  • Terratrembels: pitschen privel u nagin privel, nivel 1

    22.04.2024, 03:35 Terratrembel da la fermezza 3.7 a Concise VD. Vegn eventualmain sentì en questa regiun d'avertiment. Betg da far quint cun donns.
    1:Earthquake:1:MCH:101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,133,134,135,136,137,138,144,146,147,148,201,202,203,204,206,208,209,213,215,216,220,221,222,223,224,225,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252: