Inhaltsbereich

Privel d'incendis da guaud actual

Actualisà ils: 27-10-2020, 10:14

Colonna da context

Nivel da privel 1 (pitschen privel u nagin privel)
Nivel da privel 2 (privel moderà)
Nivel da privel 3 (privel considerabel)
Nivel da privel 4 (grond privel)
Nivel da privel 5 (fitg grond privel)
nagin nivel da privel
Nivel da privel 1 (pitschen privel u nagin privel)

Consequenzas:

 • caracteristica: fieus da funs resp. fieus superfizials, las tschimas n'èn betg pertutgadas, la stresa da humus na vegn betg arsa.
 • cumbat: l'incendi da guaud po vegnir stizzà facilmain.

Cumportament:

 • betg bittar davent da levsenn cigarettas, products da fimar e battafieus.

Descripziun da las valurs da mesiraziun e da prognosa:

 • furmaziun: pitschens fieus na pon betg vegnir exclus dal tuttafatg. Els sa furman però mo, sche l'apport d'energia è grond. Culps da chametg na chaschunan strusch incendis.
Nivel da privel 2 (privel moderà)

Consequenzas:

 • caracteristica: fieus da funs resp. fieus superfizials, las tschimas èn pertutgadas mo darar, la stresa da humus na vegn betg arsa u vegn arsa mo pauc.
 • cumbat: normalmain po l'incendi da guaud vegnir stizzà facilmain.

Cumportament:

 • betg bittar davent da levsenn cigarettas, products da fimar e battafieus.
 • observar permanentamain il fieu dal gril e stizzar immediatamain las sbrinzlas.

Descripziun da las valurs da mesiraziun e da prognosa:

 • furmaziun: localmain poi dar fieus spontans. Culps da chametg chaschunan mo darar in incendi da surfatscha.
Nivel da privel 3 (privel considerabel)

Consequenzas:

 • caracteristica: la stresa da humus vegn arsa per part, igl è pussaivel che singulas tschimas ardan.
 • cumbat: l'incendi da guaud po vegnir stizzà mo cun apparats moderns e da persunas spezialisadas.

Cumportament:

 • envidar fieus da gril mo en ils fuclars existents.
 • observar permanentamain il fieu e stizzar immediatamain las sbrinzlas.
 • Suandar en mintga cas las instrucziuns da las autoritads localas

Descripziun da las valurs da mesiraziun e da prognosa:

 • furmaziun: zulprins che ardan e sbrinzlas d'in fieu da gril pon envidar in incendi. Er culps da chametg pon chaschunar incendis da surfatscha.
 • sveltezza da la derasaziun: gronda en la cuntrada averta, mesauna en il guaud.
Nivel da privel 4 (grond privel)

Consequenzas:

 • caracteristica: fieus fitg chauds, fieus da tschima sin grondas surfatschas, fieus che sa derasan tras sbrinzlas sur grondas distanzas.
 • cumbat: l'incendi da guaud n'è strusch da stizzar.

Cumportament:

 • na far nagins fieus al liber!
 • suandar en mintga cas las instrucziuns ed ils scumonds da far fieu da las autoritads localas!

Descripziun da las valurs da mesiraziun e da prognosa:

 • incendis da surfatscha pon s'envidar da tut temp
Nivel da privel 5 (fitg grond privel)

Consequenzas:

 • caracteristica: fieus fitg chauds, fieus da tschima sin grondas surfatschas, fieus che sa derasan tras sbrinzlas sur grondas distanzas.
 • cumbat: l'incendi da guaud n'è strusch da stizzar.

Cumportament:

 • na far nagins fieus al liber!
 • suandar en mintga cas las instrucziuns ed ils scumonds da far fieu da las autoritads localas!

Descripziun da las valurs da mesiraziun e da prognosa:

 • incendis da surfatscha pon s'envidar da tut temp.
nagin nivel da privel

Privel d'incendis da guaud actual en Svizra

  (1 Meldung) mussar
 • Incendis da guaud: privel moderà, nivel 2

  Valaivel a partir dals: 26.10.2020
  Mesiras sco per exempel scumonds da far fieu prescrivan ils chantuns. Las mesiras pon sa differenziar tranter ils chantuns.
  Regiuns pertutgadas
  Anzère - Montana - Leukerbad (VS), Binn - Simplon nord (VS), Fully - Chamoson (VS), Riddes - Saxon (VS), Sitten - Siders - Leuk (VS), Val d'Entremont (VS), Val de Bagnes (VS), Visp - Brig - Aletsch (VS)
  Regiuns pertutgadas
  Anzère - Montana - Leukerbad (VS), Binn - Simplon nord (VS), Fully - Chamoson (VS), Riddes - Saxon (VS), Sitten - Siders - Leuk (VS), Val d'Entremont (VS), Val de Bagnes (VS), Visp - Brig - Aletsch (VS)
  0:Forestfire:2:ForestFire:2409,2402,2411,2412,2408,2414,2413,2401: