Inhaltsbereich

Privel d'incendis da guaud actual

Actualisà ils: 07-07-2022, 15:32
Preschentaziun grafica cumplex dals privels da la natira actuals en Svizra. Infurmaziun identic en scrit plinengiu.

Privel d'incendis da guaud actual en Svizra

  (3 annunzias) mussar
 • Incendis da guaud: grond privel, nivel 4

  Valaivel a partir dals: 07.07.2022
  Mesiras sco per exempel scumonds da far fieu prescrivan ils chantuns. Las mesiras pon sa differenziar tranter ils chantuns.
  0:Forestfire:4:ForestFire:2423,2432,2425,2430,2436:
 • Incendis da guaud: privel considerabel, nivel 3

  Valaivel a partir dals: 07.07.2022
  Mesiras sco per exempel scumonds da far fieu prescrivan ils chantuns. Las mesiras pon sa differenziar tranter ils chantuns.
  1:Forestfire:3:ForestFire:2438,2434,2431,2420,2433,2426,2427,2441,2437,2439,2424,2428,2422,2421,2442,2440,2435,2429:
 • Incendis da guaud: privel moderà, nivel 2

  Valaivel a partir dals: 07.07.2022
  Mesiras sco per exempel scumonds da far fieu prescrivan ils chantuns. Las mesiras pon sa differenziar tranter ils chantuns.
  2:Forestfire:2:ForestFire:11,306,309,305,332,308,1602,2102,1004,2101,1803,1800,336,320,337,329,330,322,323,338,335,2600,1015,1303,1901,1007,1001,1608,1005,1603,1008,704,1019,1601,1604,702,1802,2200,400,1805,1013,1014,1804,1606,1300,1000,1302,700,1301,900,1607,1011,1017,2300,500,1605,2302,703,1801,326,706,1003,1600,342,2100,314,301,344,317,345,312,340,346,315,347,325,324,339,307,328,350,311,321,302,303,304,316,333,341,310,334,327,1018,313,705,701,2301,331,343,319,318: