Navigaziun

Logo da la Confederaziun svizra

Links da siglida

ausgew�hlt

Cuntegn

Recumandaziuns da cumportament suenter in terratrembel

Restai calm, prestai agid, faschai quint cun terratrembels posteriurs, guardai, sche Voss edifizi ha eventuals donns, ed As infurmai sur radio e televisiun.

En il territori donnegià

 • Restar calm e prestar agid, senza periclitar sasez.
 • Far quint cun terratrembels posteriurs.
 • Guardar, sche l'edifizi ha donns. En cas da donns pli gronds: bandunar l'edifizi (eventualmain po l'edifizi sballunar e na resista betg pli ad in ulteriur terratrembel).
 • Far attenziun cun bandunar l'edifizi (parts dals mirs, travs dal tetg, tievlas u quadrels e.u.v. pudessan crudar giu).
 • Guardar, sch’i dat fieus en l'edifizi ed en ils conturns (sche pussaivel stizzar fieus pli pitschens e/u alarmar ils pumpiers).
 • Controllar, sche las lingias da gas, d'aua e d'electricitad èn donnegiadas, e serrar las lingias en cas da suspect.
 • S'infurmar sur radio u televisiun.
 • Suandar las instrucziuns da las forzas d'acziun.
 • Telefonar mo en cas d'urgenza (tegnair liber la rait per cas d'urgenza per propi).
 • Far nagins viadis privats cun l'auto (tegnair liber las vias per las forzas d'acziun).
 • Far quint cun interrupziuns da l'electricitad.

Ordaifer il territori donnegià

 • Restar calm.
 • Far quint cun terratrembels posteriurs.
 • S'infurmar sur radio e televisiun.
 • Tegnair distanza dal territori donnegià.
 • Telefonar mo en cas d'urgenza (la rait vegn ad esser surchargiada e duess restar libra per cas d'urgenza per propi).
 • Far quint cun interrupziuns da l'electricitad.

Colonna da context